Nákladné výťahy AT30L, AT30HL, AT40 a AT40H

Nákladné výťahy majú nosnosť 300 kg a 400 kg. Výťahy s označením „H“ kombinujú výhody hrebeňových výťahov a rýchlej prvotnej montáže do 9 m, rovnako ako pri lanovom výťahu A34(L) a to vďaka sklopnému nosnému stožiaru, ktorý je ovládaný ručným navijakom. Maximálna výška všetkých typov je 40 m.

AT30L, AT30HL, AT40 a AT40H sú plne v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES a sú schválené v súlade ČSN EN 12158-1+A1.

Plošina výťahu je ohraničená dvoma pevnými ohradeniami a na bočných stranách vstupnou a výstupnou nájazdovou rampou dĺžky 1,1 m a 0,6 m. Obe rampy sú elektromechanicky istené a zaisťujú bezpečné nakladanie a vykladanie materiálu.

Výťahy sú vybavené odstredivou pádovou brzdou

Parametre

Nákladné výťahyAT30L AT30HLAT40AT40H
Nosnosť300 kg300 kg400 kg400 kg
Veľkosť plošiny1,5 x 1,3 m1,5 x 1,3 m1,5 x 1,3 m1,5 x 1,3 m
Veľkosť plošiny (variant 1)1,5 x 0,9 m1,5 x 0,9 m1,5 x 0,9 m 1,5 x 0,9 m
Rýchlosť zdvihu12,6 m/min12,6 m/min16,2 m/min16,2 m/min
Preprava osôb   zakázanázakázanázakázanázakázaná
Max. výška stožiara40 m40 m40 m40 m
Max. výška stožiara voľne stojaceho výťahu9 m9 m9 m9 m
Sklápací stožiarNEANONEANO
Vzdialenosť kotvenia6 m6 m6 m6 m
Výška stožiara nad posledným kotvením2 m2 m2 m2 m
Napájacie napätie230 V230 V400 V400 V
Istenie16 A16 A25 A25 A
Výkon motora1,5 kW1,5kW3 kW3 kW
     

Realizácia