tu sa nachádzate:
Úvod

Stavebné a priemyselné výťahy

Firma DeJong Liften Co s.r.o. bola v Českej republike založená v roku 2003 ako dcérska spoločnosť významného Holandského výrobcu, ktorý vyrábastavebnéa priemyselné výťahyspoločnosti DeJong’s Liften B. V. Naše skúsenosti s výrobou a vývojom stavebných nákladných a osobno-nákladných výťahov, priemyselných výťahov a rôznych manipulačných zariadení pre stavebníctvo siahajú až do roku 1919.

V súčasnej dobe sme jedným z najvýznamnejších svetových výrobcov stavebných a priemyselných výťahov. Naše stroje splňujú najprísnejšie technické normy a vďaka svojmu robustnému priemyselnému prevedeniu, dokonalej povrchovej ochrane žiarovým zinkovaním, dlhou životnosťou a nízkymi servisnými nákladmi nachádzajú stále častejšie svoje využitie aj ako skladové výťahy v nových alebo rekonštruovaných viacposchodových skladovacích halách a výrobných prevádzkach.

Okrem výroby zdvíhacích zariadení sa venujeme taktiež zákazkovej kovovýrobe a zámočníckej výrobe. V našej výrobnej prevádzke sme schopní zvárať oceľové konštrukcie do hmotnosti 3 ton. Vo vlastnej konštrukčnej kancelárii spracujeme Vašu objednávku od návrhu technického riešenia až po samotnú výrobnú dokumentáciu. Dodávka na kľúč vrátane montáže je u nás samozrejmosťou. Vďaka našej úzkej previazanosti so stavebníctvom realizujeme pre našich partnerov dodávky stavebných zámočníckych výrobkov ako sú balkóny, balkónové zábradlia, lodžie, zastrešenia atď.