Priemyselné výťahy

Ideálne využitie priemyselných výťahov DE JONG je montáž na stacionárne žeriavy, komíny, technológie cementární, silá, ropné plošiny a ďalšie miesta, kde sú technologické celky umiestnené vertikálne a potrebujú servis, či inú údržbu. Výťahy sú špeciálne navrhnuté na rýchlu prepravu cestujúcich v priemyselných odvetviach, kde sú kladené vysoké požiadavky na bezpečnosť a spoľahlivosť. Naše priemyselné výťahy sú vyrobené z vysoko kvalitných materiálov. Všetky oceľové komponenty sú žiarovo zinkované a steny kabíny sú vyrobené z hliníkových panelov. Podlaha a strecha kabíny je vybavená protišmykovým hliníkovým plechom. Vďaka týmto konštrukčným riešeniam sú priemyselné výťahy od spoločnosti DE JONG odolné voči prakticky všetkým klimatickým podmienkam, a to aj v prostredí podliehajúcom smerniciam ATEX!

Všetky priemyselné výťahy zodpovedajú norme ČSN-EN 81-43 a môžu byť dodané aj v plne vyhovujúcej norme ČSN-EN 81-1.