Skip to main content

O spoločnosti

Firma DE JONG LIFTEN je výrobcom kvalitných priemyselných výťahov so širokým rozsahom využitia v stavebníctve, priemyselnej výrobe alebo skladovom hospodárstve. V Českej republike bola založená v roku 2003 ako dcérska spoločnosť holandského výrobcu De Jong´s Liften B.V.

História

Dejiny výťahov DE JONG siahajú do roku 1919, kedy bola v Leidene založená firma De Jong´s liften B.V. Krátko potom sa presťahovala do mesta Hazerswoude, kde sa vyvíjali a vyrábali stavebné stroje a zariadenia, predovšetkým betonárne a pojazdné miešačky. Už v tomto období bol položený základ výroby rôznych zdvihákov, navijakov a zariadení na vertikálnu dopravu. V roku 1956 bola otvorená druhá výrobná hala vo Vianen, ktorá bola zameraná predovšetkým na výrobu stavebných výťahov.

V roku 2000 sa firma presunula do nového výrobného závodu v Leerdame, kde sa vyrábali výhradne výťahy. V roku 2003 bola z dôvodu navýšenia kapacity výroby založená v Českej republike dcérska spoločnosť DE JONG LIFTEN CO, s.r.o. Tá z počiatku vyrábala len komponenty na výrobu výťahov. V roku 2008 bolo v Leerdame dokončené nové montážne a vývojové centrum a v Českej republike sa začali kompletne vyrábať a montovať výťahy pre stredoeurópsky trh. V roku 2018 bola výroba presunutá do novej výrobnej haly v Borovníku.

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016