Skip to main content

Zadanie

Návrh

Výroba

Inštalácia

Servis

Stavebná manipulácia

Výsuvná nákladná plošina

Plošina umožňuje zásobovanie jednotlivých podlaží stavby za pomoci žeriava.

Celú plošinu môže ľahko obsluhovať jeden pracovník. Plošinu vysunie von z budovy a v tejto polohe ju zaistí. Žeriav na plošinu položí bremeno a pracovník jednoducho vtiahne plošinu aj s nákladom dovnútra budovy. V budove sa náklad odoberie z plošiny priamo, alebo sa zloží paletovým vozíkom.

Plošiny osadené v jednotlivých podlažiach umožnia pri zásobovaní stavby efektívne využitie žeriava na stavenisku.

Najčastejšie sa výsuvné plošiny využívajú tam, kde je obmedzenie obsadzovania voľnej plochy pre potreby stavby.

Montáž

Inštalácia plošiny prebieha veľmi rýchlo. Do podlažia budovy sa celá plošina nainštaluje žeriavom. Nosné stĺpy sa ukotvia a rozoprú medzi podlahu a strop podlažia.

Žeriavové kontejnery

Realizácia