Autonómne výťahy

Ako napovedá názov, jedná sa o plne automatické výťahy na prepravu materiálu a tovaru pri naskladňovaní alebo medzioperačnej preprave. Činnosť výťahov je vzájomne prepojená prostredníctvom najmodernejších riadiacich systémov. Autonómne výťahy DE JONG môžu fungovať ako hlavný riadiaci člen prepravného systému „MASTER“ alebo byť riadené centrálnym systémom logistiky danej firmy a fungovať ako „SLAVE“. Aby bola zaručená čo najrýchlejšia reakčná doba nastavenia a kontroly, všetky autonómne výťahy sú vybavené komponentmi umožňujúcimi vzdialenú správu. V autonómnych výťahoch sa používajú výhradne výťahy s hrebeňovým pohonom, ktorý zaručuje presne definovanú výšku dojazdu do jednotlivých výškových úrovní. Nosnosť dodávaných výťahov je od 150 kg do 2500 kg.

Výrobe a následnej dodávke vždy predchádza podrobná analýza potrieb zákazníka, aby bolo maximálne vyhovené požiadavkám na vertikálnu prepravu a zaručená celková stabilita logistického toku.

Realizácia

Video