Skip to main content

Stavebné a

priemyselné výťahy

Sme jedným z najvýznamnejších svetových výrobcov

stavebných a priemyselných výťahov.

Výroba výťahov  Video

Výroba výťahov

V súčasnosti sme jedným z najvýznamnejších svetových výrobcov stavebných a priemyselných výťahov. Naše stroje spĺňajú najprísnejšie technické normy a vďaka svojmu robustnému priemyselnému prevedeniu, dokonalej povrchovej ochrane žiarovým zinkovaním, dlhej životnosti a nízkym servisným nákladom nachádzajú čoraz častejšie svoje využitie aj ako skladové výťahy v nových alebo rekonštruovaných viacposchodových skladovacích halách a výrobných prevádzkach.

ISO

systém kvality

1500

realizácií výťahov

24h

nonstop servis

1919

dlhoročná tradícia

Požičovňa výťahov

V našej ponuke nájdete výkonné a efektívne riešenie vertikálnej prepravy materiálu a osôb do výšok až do 75 m s nosnosťou 2000 kg / 24 osôb, vhodné hlavne pre veľké stavebné firmy realizujúce rozsiahle projekty.

Požičovňa

DE JONG LIFTEN

Dejiny výťahov DE JONG siahajú do roku 1919, kedy bola v Leidene založená firma De Jong´s liften B.V. Krátko po tom sa presťahovala do Hazerswoude, kde sa vyvíjali a vyrábali stavebné stroje a zariadenia, predovšetkým betonárne a pojazdné miešačky. Už v tomto období bol položený základ výroby rôznych zdvihákov, navijakov a zariadení umožňujúcich vertikálnu dopravu. V roku 1956 bola otvorená druhá výrobná hala vo Vianen, ktorá bola zameraná predovšetkým na výrobu stavebných výťahov.

O spoločnosti